8 Kelebihan Menghadiri Mesyuarat Ibu Bapa – Guru

Setiap tahun, pihak sekolah pasti akan mengadakan sesi pertemuan antara ibu bapa dan guru. Program tahunan ini memberi peluang yang sangat baik kepada ibu bapa untuk melibatkan diri secara aktif dengan pendidikan anak-anak mereka selain dapat memberi kerjasama dengan guru.

Berikut ada lapan kelebihan dan manfaat yang harus ibu bapa pertimbangkan apabila dijemput untuk menghadiri perjumpaan atau mesyuarat ini:

  1. Dapat Mengenali Guru Secara Lebih Dekat – Perjumpaan ini membolehkan pihak ibu bapa bertemu guru yang mengajar anak-anak mereka secara peribadi. Interaksi ini dapat membantu mewujudkan hubungan dan persefahaman antara ibu bapa dan tenaga pengajar selain dapat memupuk hubungan komunikasi yang positif dan terbuka.
  2. Lebih Memahami Kemajuan Akademik Anak-Anak – Melalui pertemuan ini ibu bapada boleh mendapat pandangan tentang kemajuan akademik anak-anak mereka. Guru akan memberi maklumat berkenaan kekuatan, kelemahan (mata pelajaran) dan bidang / aspek yang perlu diperbaiki anak-anak.

Apabila ibu bapa sudah memahami prestasi anak-anak, ini akan memudahkan mereka untuk menyokong dan seterusnya membimbing anak-anak (secara akademik) dengan lebih baik lagi.

3. Bincang Tentang Keperluan Individu – Sebarang keperluan atau kebimbangan khusus berkaitan pembelajaran atau tingkah laku anak-anak dapat dibincangkan menerusi perjumpaan ini. Ia memberi peluang ibu bapa berkongsi maklumat tentang ketidakupayaan pembelajaran, isu kesihatan (anak-anak) atau cabaran peribadi mereka.

Setelah mengetahui hal ini para guru boleh membantu menyesuaikan pendekatan mereka dan memberi sokongan yang diperlukan kedua-dua pihak.

4. Tetapkan Matlamat dan Harapan – Penetapan matlamat kolaboratif adalah penting untuk mengetahui perjalanan pendidikan anak-anak. Semasa perjumpaan ini, ibu bapa boleh membincangkan tentang aspirasi dan jangkaan mereka terhadap perkembangan akademik dan peribadi anak-anak mereka dengan guru.

Seterusnya guru boleh memberi pandangan tentang matlamat yang lebih realistik, menawarkan bimbingan dan mencadangkan beberapa strategi untuk membantu anak didiknya mencapai potensi mereka.

5. Dapat Mengetahui Persekitaran Tempat Belajar – Ibu bapa dapat memahami dengan lebih dekat tentang persekitaran bilik darjah, kaedah pengajaran dan kurikulum semasa mesyuarat ini berlangsung. Pengetahuan ini dapat membantu ibu bapa mengukuhkan apa yang diajar di sekolah dan menyokong pembelajaran anak mereka di rumah.

6. Kongsi Cerapan dan Perspektif – Perjumpaan ini memberi peluang kepada ibu bapa untuk berkongsi pandangan dan perspektif mereka tentang anak-anak. Mereka boleh menyalurkan maklumat (berkaitan) seperti minat, hobi, kekuatan dan kelemahan anak-anak – yang mana ia boleh membantu guru lebih memahami serta dapat melibatkan diri (dengan lebih baik) dengan murid.

7. Menangani Kebimbangan Tingkah Laku atau Sosial – Sekiranya ibu bapa ada sebarang kebimbangan terhadap tingkah laku atau interaksi sosial anak-anak, maka melalui mesyuarat ini ia boleh dijadikan platform untuk membincangkan isu berkaitan. Guru boleh memberi bimbingan, mencadangkan beberapa strategi atau mengesyorkan sumber tambahan bagi menyokong perkembangan sosial-emosi anak-anak.

8. Wujudkan Perkongsian Saling Menyokong – Pertemuan seumpama ini boleh dijadikan asas untuk perkongsian kukuh antara ibu bapa dengan guru. Apabila anda bertindak aktif dalam mesyuarat ini, maka secara tidak langsung ia menunjukkan komitmen anda terhadap pendidikan anak-anak selain dapat menjalinkan kerjasama yang baik dengan guru, mewujudkan rangkaian sokongan demi kesejahteraan kanak-kanak secara menyeluruh.

Perjumpaan ini merupakan suatu peluang berharga untuk ibu bapa melibatkan diri secara aktif dalam pendidikan anak-anak mereka. Jadi, penting untuk anda hadiri mesyuarat ini dengan minda terbuka, mendengar secara aktif dan bersedia untuk memberi bekerjasama dengan guru demi pertumbuhan dan kejayaan anak-anak.

Info tambahan: Pada 19 Julai 2023, Tadika Aulad Musleh akan mengadakan Parents – Teacher Meeting bertempat di tadika Little Caliphs: Sungai Udang, Klebang Besar, Tanjung Minyak, Masjid Tanah dan Alor Gajah. Sila hubungi kami di SINI sekiranya anda ada sebarang pertanyaan tentang pertemuan ini.